Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υφυπουργός Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών

Από τον Ιούνιο 2023 η Παρασκευή (Βιβή) Χαραλαμπογιάννη είναι Υφυπουργός Εσωτερικών. Στις αρμοδιότητές της ανήκουν η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση και η στοχοθεσία υπαλλήλων και οργανικών μονάδων του Δημοσίου, καθώς και η απλούστευση και βελτιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών.

Κατά την τετραετία 2019-2023 διατέλεσε Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των δομών της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό το διάστημα, υπό τον συντονισμό της ολοκληρώθηκαν μεταρρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού στον δημόσιο τομέα, τη στοχοθεσία, αξιολόγηση και τα κίνητρα ανταμοιβής των υπαλλήλων, τον εξορθολογισμό αρμοδιοτήτων και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το προσοντολόγιο, την τηλεργασία, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθώς και θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης, συμμετείχε ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για τη χάραξη πολιτικών στελέχωσης στο Δημόσιο, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

Την περίοδο 2011-2014 διατέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, Δ. Στεφάνου και εν συνεχεία του Θ. Λιβάνιου αρχικά στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και από το 2012 έως το 2014, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εφαρμογή πολιτικών διοίκησης προσωπικού.
Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ του Ε.Α.Π. και υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α.

;