Τόνια Παρίση

Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Η Τόνια είναι Αναπληρώτρια Γεν. διευθύντρια στην KPMG και διαθέτει περισσότερα από 17 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξειδικεύεται σε θέματα ανταμοιβών, καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης και διαχείρισης ταλέντων. Αναλαμβάνει και επιβλέπει το σχεδιασμό συστημάτων αποδοχών και παροχών, με σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό μισθολογικών κλιμακίων, συστημάτων μεταβλητών αποδοχών και μακροχρόνιων κινήτρων (π.χ προγράμματα μετοχών, stock option, κλπ). Για περισσότερα από 10 χρόνια είχε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Ερευνών Αποδοχών και Παροχών που υλοποιούνται κάθε χρόνο για 8 κλάδους της ελληνικής αγοράς με την συμμετοχή περισσότερων των 200 εταιρειών, ενώ παράλληλα εχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή εξατομικευμένων ερευνών σε θέματα αποδοχών και παροχών για ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τέλος, είναι έμπειρη εισηγήτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης ανταμοιβών.

;