Θεοδόσης Τόμπρας

Διευθυντής Νομικού Τμήματος

WIND Hellas

O Θεοδόσης Τόμπρας ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Νομικού Τμήματος της WIND Ελλάς τον Ιούνιο του 2012 αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τη ρύθμιση των χρηματαγορών & το χρηματοοικονομικό δίκαιο, συνεργαζόμενος με σημαντικές εγχώριες Δικηγορικές Εταιρείες. Ο κύριος Τόμπρας ειδικεύεται στο ρυθμιστικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού σε δίκτυα, καθώς και το χρηματοοικονομικό δίκαιο, ενώ έχει εμπλακεί ενεργά σε σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Τόμπρας κατέχει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (ΜΒΑ in Telecoms) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο φορολογικό δίκαιο (PG Diploma in Tax Law) και τυγχάνει πιστοποιημένος στη Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (VaR).