Στέλλα Βουλγαράκη

Chief People Officer, Kaizen Gaming

Η Στέλλα Βουλγαράκη είναι C-Level στέλεχος, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ταχύτατα αναπτυσσόμενα, παγκόσμια περιβάλλοντα και εξειδικεύεται στην οργανωσιακή ανάπτυξη, την εταιρική κουλτούρα και τη διαχείριση αλλαγών. Έχοντας δουλέψει σε ποικολόμορφους κλάδους, τόσο ως σύμβουλος όσο και σε θέση ευθύνης σε οργανισμούς, η Στέλλα έχει υλοποιήσει προγράμματα μετασχηματισμού, που επικεντρώνονται στη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων, ενώ παράλληλα προσφέρουν επιχειρηματική αξία. Από το 2022, η Στέλλα εντάχθηκε στην Kaizen Gaming ως Chief People Officer, σε μια εποχή σημαντικής παγκόσμιας εταιρικής ανάπτυξης. Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το City University του Λονδίνου, ενώ παράλληλα έχει διαπιστευθεί ως Executive Coach.

;