Στέφανος Χανιωτάκης

Head Of HR & Payroll Business Unit, SOFTONE Group

Ο Στέφανος Χανιωτάκης είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης HR & Payroll Services του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE, η οποία και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου των λειτουργιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και μισθοδοσίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της 10ετούς και πλέον θητείας του στη SOFTONE, έχει διατελέσει σε σειρά θέσεων ευθύνης που αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη έργων μισθοδοσίας και HR, αποτελώντας παράλληλα και εισηγητή εκπαιδευτικών σεμιναρίων επί των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων. Με σπουδές στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πριν από την ένταξή του στον Όμιλο SOFTONE, εργάστηκε επί σειρά ετών σε εταιρείες παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αναπτύσσοντας ισχυρές γνώσεις αναφορικά με τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Συνδεθείτε μαζί μου

;