Μαρίνα Βέργου

HR Director

Groupama Aσφαλιστική

Η Μαρίνα Βέργου διαθέτει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο του HR. Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό χώρο σε θέματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 2004 στον Όμιλο Societe Generale της ανέθεσαν τη θέση της Επικεφαλής Διαχείρισης Επαγγελματικής Καριέρας. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ανέλαβε τη θέση της HR Director στην εταιρία Giannidis Group (VITEX, HERMES) Chemical Industry, όπου είχε την ευθύνη των 4 εργοστασίων στην Ελλάδα και των θυγατρικών. Από τον Απρίλιο του 2010 εργάζεται στη Groupama Aσφαλιστική ως Human Resources Director και μέλος του Executive Committee. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό, διαχείρισης αλλαγών, εταιρικής κουλτούρας και ενίσχυσης της δέσμευσης των εργαζομένων.

;