Γεωργία Καλεμίδου

Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Η Γεωργία είναι Αναπληρώτρια Γεν. διευθύντρια στην KPMG στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων να σχεδιάσουν τα μακροπρόθεσμα πλάνα τους όσον αφορά στον ανθρώπινο δυναμικό μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό (workforce planning & shaping), καθώς και τη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας και διαχείριση αλλαγής.
Είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων διοίκησης απόδοσης εργαζομένων και ανταμοιβών και υποστήριξης στην αποτελεσματική εφαρμογή τους μέσα στις επιχειρήσεις.
Επίσης, έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των ετήσιων Ερευνών Αποδοχών και Παροχών που υλοποιούνται για 8 κλάδους της ελληνικής αγοράς (συμμετοχή περισσότερων των 150 εταιρειών) καθώς και για τη διεξαγωγή εξατομικευμένων ερευνών σε θέματα αποδοχών και παροχών σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Κατέχει εκτενή εμπειρία στην εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών σε θέματα όπως διοίκησης απόδοσης εργαζομένων, διαχείρισης συνεντεύξεων, προβολής επαγγελματικού προφίλ στην αγορά εργασίας.
Έχει σπουδάσει οικονομικά αγροτικού τομέα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Reading (Μ. Βρετανία) καθώς και ΜΒΑ από το Strathclyde Business School- διάκριση (Μ. Βρετανία).

;