Άρτεμις Πάνου

Director, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα

Η Άρτεμις είναι Director στο τμήμα Deal Advisory της KPMG, με εξειδίκευση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών. Είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο του Reading. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στις εταιρικές συνέργειες και μαζί με την ομάδα της έχουν υποστηρίξει και ολοκληρώσει σημαντικές συναλλαγές.
Συνεργάζεται με τις εταιρείες προκειμένου να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν από κοινού την επιθυμητή συναλλαγή και υποστηρίζει τον πελάτη από το στρατηγικό σχεδιασμό της συναλλαγής έως και την υλοποίηση της. Εξειδικεύεται στη διενέργεια διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη των πιο ευνοϊκών όρων σε μια συναλλαγή. Έχει ασχοληθεί τόσο με πωλήσεις όσο και με συγχωνεύεις εταιρειών, όσο και με ιδιωτικοποιήσεις και εξεύρεση χρηματοδότησης για επικείμενες επενδύσεις.

;