Ιωάννα – Αριστέα (Αριάννα) Σέκερη

Δικηγόρος, LL.M, MSc., CIPP/E, Corporate, Legal & Regulatory Division | Forthnet SA | "Nova"

Mέλος του Athens KnowledgeNet Chapter | iapp, Young Privacy Professional Leader (YPPL) | iapp

Η κυρία Σέκερη είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί μάχιμη Δικηγορία από το 2006. Έχει μεταξύ άλλων τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε θέματα εταιρικά, χρηματιστηριακά, εμπορικά, αστικά και ποινικά ως έμμισθη Δικηγόρος, μέλος του Τμήματος Εταιρικών, Νομικών και Ρυθμιστικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας «FORTHNET AE». Διαθέτει εκτενή και εφαρμοσμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών, ασφάλειας δικτύων, κατάχρησης διαδικτυακών υπηρεσιών, παράνομων δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστικών συστημάτων, ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στο Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Διαδικτύου, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών εν γένει. Συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία από παραδοσιακούς τομείς δικαίου όπως του αστικού, εμπορικού, εταιρικού, διοικητικού και ποινικού, με τομείς οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communications) και νέων Τεχνολογιών (Digital Media) καθώς και τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις συναφείς σχέσεις των τεχνικών, εμπορικών και οικονομικών θεμάτων μιας επιχείρησης. Είναι εφοδιασμένη με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία να παρέχει νομικές συμβουλές σε φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Η κυρία Σέκερη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμπερντιν (University of Aberdeen) της Σκωτίας από το 2002 και Διπλωματούχος Γερμανικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs-Universitat-Freiburg της Γερμανίας από το 2001. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (LL.M) με έπαινο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) του Ηνωμένου Βασιλείου με ειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους (MSc in Business for Lawyers) από το ALBA Graduate Business School με ειδίκευση σε θέματα διαφήμισης, πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας από το Διεθνή Οργανισμό Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (International Association of Privacy Professionals | iapp). Επιπλέον συμμετέχει εθελοντικά ως Young Privacy Professional Leader (YPPL) για τον iapp και είναι μέλος του νεοσυσταθέντος Athens KnowledgeNet Chapter του iapp στην Ελλάδα.