Χρήστος Κρέστας

Partner, Tax,

KPMG in Greece

Ο Χρήστος είναι Γενικός Διευθυντής στην KPMG από το 2015. Έχει 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας έχοντας ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό έργων Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, αλλά και με πληθώρα έργων Φορολογικής Συμμόρφωσης/Υποστήριξης αλλά και Παροχής Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε περιοχές άμεσης και έμμεσης φορολογίας αλλά και σε σχέση με εγχώριες καθώς και διασυνοριακές συναλλαγές. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας του προέρχεται από την ενασχόληση του σε Έργα Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και σε Ελέγχους Φορολογικής Επιμέλειας (Due Diligence) κατά το στάδιο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων σε διάφορους κλάδους της αγοράς όπως Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Ταξίδια/Αναψυχή καθώς επίσης Βιομηχανία και Καταναλωτικά προϊόντα.

;