Τίνα Κοκλάμη

Aviation Psychologist, Aegean Airlines |Chartered Member of the British Psych. Society | V. Lecturer, City University of London

Dr Τίνα Κοκλάμη, Αεροπορικός ψυχολόγος Aegean Airlines-Επισκέπτρια καθηγήτρια Αεροπορικής Ψυχολογίας στο City University of London

Ανήκει στην ευάριθμη επιστημονική κατηγορία των αεροπορικών ψυχολόγων, πιστοποιημένων από την European Association for Aviation Psychology. Από το 2008 μέχρι σήμερα, είναι η αεροπορική ψυχολόγος των Aegean Airlines και είναι μέλος των British Psychological Society και της Ομάδας Ψυχικής Υγείας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπλοΐας. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια αεροπορικής ψυχολογίας στο City University του Λονδίνου και είναι κάτοχος PhD στην Ψυχοπαθολογίας και την Ψυχιατρική Συννοσηρότητα.

 

;