Σοφοκλής Καραπιδάκης

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. Πριν από αυτόν τον ρόλο κατείχε διάφορες θέσεις στην Siemens SA στην Ελλάδα και στην Siemens AG Γερμανίας ως Head of Compliance & Data privacy το διάστημα 2007-2018 και Εταιρικής Στρατηγικής το διάστημα 2001-2007. Προηγουμένως είχε εργαστεί για 5 χρόνια ως υπεύθυνος προγράμματος στον κατασκευαστικό κλάδο σε μεσαίου μεγέθους έργα. Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι διπλωματούχος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού «Strategic Management» του Πανεπιστημίου ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology).

 

;