Πάνος Δημητρίου

CTO & co-Founder, Encode

Ο Πάνος Δημητρίου είναι ο CTO και συνιδρυτής της Encode και έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διατελέσει Διευθυντής Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλείας και Διευθυντής Υπηρεσιών και Λύσεων Ασφαλείας για την Encode Α.Ε., καθώς και Αναλυτής Ασφαλείας της Space Hellas Α.Ε. όπου συμμετείχε ενεργά στη σύσταση του Τμήματος Ασφαλείας Πληροφοριών της εταιρείας. Κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει συμμετάσχει σε έργα που καλύπτουν ουσιαστικά όλο το εύρος της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, όπως σχεδιασμό στρατηγικής, τεχνικούς ελέγχους και δοκιμών ασφαλείας, καθώς και σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και υλοποίηση υποδομών ασφάλειας. Οι τομείς εξειδίκευσής του καλύπτουν τεχνικές και πρακτικές διακύβευσης ασφάλειας (cyber-offensive), τεχνολογίες και διαδικασίες εντοπισμού και αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας, καθώς και θέματα που άπτονται στην ασφάλεια εφαρμογών και δικτύων. Στα πλαίσια του ρόλου του στην Encode εγκαθίδρυσε και εποπτεύει την ομάδα ελέγχων ασφαλείας (Red Team/Cyber Threat Assessment), το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, τις υπηρεσίες συνεχούς εντοπισμού και αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας (Managed Detection and Response), καθώς και της διαδικτυακής πλατφόρμας  Enorasys Security Analytics & Response Orchestration της Encode που παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες γρήγορου εντοπισμού και διαχείρισης κυβερνό-απειλών και επιθέσεων.    

;