Νίκος Δημάκος

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

KPMG στην Ελλάδα

Ο Νίκος είναι αφοσιωμένος στη διάθεση των υπηρεσιών της KPMG στους πελάτες μας στην Ελλάδα με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG. Σε αυτά τα χρόνια, έχει αναλάβει σημαντικά έργα στον χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα, στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων και τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης. Επιπλέον, έχει ηγηθεί σε πολυάριθμα έργα που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του λειτουργικού μοντέλου συγκεκριμένων λειτουργιών / επιχειρήσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας ή την εύρεση ευκαιριών για κερδοφόρα ανάπτυξη.