Λήδα Κοντογιάννη

Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η κα Λήδα Κοντογιάννη είναι  Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας  της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό  Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.

Υπήρξε σύμβουλος του ΣΕΒ σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικά για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  καθώς και Συντονίστρια του Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ, με αρμοδιότητες, ανάμεσα σε άλλα, οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, τις εταιρικές υποθέσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τα ζητήματα ανταγωνισμού και καταναλωτή, αλλά και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και την εσωτερική αγορά.

Από το 2004 έως το 2007 διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της εταιρείας Invest in Greece Agency (ΕΛ.Κ.Ε.), του αρμόδιου φορέα της Ελλάδας για την προσέλκυση και προώθηση άμεσων επενδύσεων.

Στο μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας της υπηρέτησε σε ανώτατες (διευθυντικές) θέσεις στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών, στον τραπεζικό και στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, Alpha Bank, ΕΤΕΒΑ και Ιονική.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Επίσης, υπήρξε μέλος αρκετών επιτροπών υπουργείων: Υπ. Ανάπτυξης,  ως  μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών,  Υπ. Εργασίας για την Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, Υπ. Εσωτερικών για την απλοποίηση διαδικασιών και την καλή νομοθέτηση, Υπ. Οικονομικών για τη γνωμοδότηση επί επενδύσεων προς υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο κ.α.

Παράλληλα, επί 10ετία, δίδαξε Finance στο Deree College. Άρθρα και εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και στον ελληνικό τύπο.

Είναι  κάτοχος των πανεπιστημιακών τίτλων: Ph.D. in Finance (1989) και M.A. in Accounting & Finance (1985), από το Lancaster University, στη Μεγάλη Βρετανία