Κωνσταντίνος Πανάγος

Corporate Security, Risk & Compliance, VODAFONE

Ο Κωνσταντίνος Δ. Πανάγος, αποφοίτησε από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος MBA στο International Management.
Στην επαγγελματική του πορεία, από το 1993, είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί σε βάθος με θέματα Προτυποποίησης, Πιστοποίησης, καθώς και με Συστήματα Διοίκησης Οργανισμών, Εργαλεία και Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Κατέχει διοικητικές θέσεις από το 1999, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2008 κατέχει τη θέση του Head of Corporate Security, Risk & Compliance στην εταιρία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.
Από την θέση αυτή είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής πολιτικών στους τομείς Privacy & Security Compliance, Security Awareness, Fraud/Revenue Assurance, Enterprise Risk Management & Compliance, Business Resilience & Crisis Management.

;