Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος έχει διοριστεί ως Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον Φεβρουάριο του 2018. Έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος του Σώματος Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το 2019.
Το 2006 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου είναι σήμερα Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Υπηρέτησε ως Πρύτανης του παραπάνω πανεπιστημίου την περίοδο 2012-2017.
Κατά την περίοδο 2005-2008, διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Imperial College του Λονδίνου.
Από το 2001 έως το 2004, εντάχθηκε στην Intracom Telecom SA στην Ελλάδα.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και έχει συμβουλευτική εμπειρία στη βιομηχανία και τους δημόσιους οργανισμούς. Από το 2005 έχει συμμετάσχει τακτικά ως εμπειρογνώμονας σε διάφορες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας (COST) από το 2015 έως το 2017.
Έχει συγγράψει περισσότερες από 120 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

;