Θεόδωρος Στεργίου

Director, Συμβουλευτικό τμήμα

KPMG in Greece

Ο Θοδωρής Στεργίου είναι Διευθυντής στο τμήμα Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων της KPMG, υπεύθυνος των λύσεων κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων ασφάλειας καθώς και στη διαχείριση τεχνολογικών κινδύνων.

Διαθέτει περισσότερα από 14 έτη εμπειρίας στην παροχή λύσεων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σε πληθώρα επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικά έργα ασφάλειας, σχεδιασμού και υλοποίησης αρχιτεκτονικής ασφάλειας σε πελάτες σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε θέματα νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και τα υπολογιστικά νέφη, δρα ως έμπειρος σύμβουλος παγκόσμιων οργανισμών όπως ο ISACA και το Cloud Security Alliance (CSA).

Είναι μέλος του Institute of Engineering and Technology, Ηνωμένο Βασίλειο, και μέλος του ISACA.