Ευάγγελος Τσεκρέκος

πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)