Ευάγγελος Ουζούνης

Ηead of ENISA’s Secure Infrastructure and Services Unit

O Δρ. Ευάγγελος Ουζούνης είναι επικεφαλής του τμήματος Ασφάλειας Κρίσιμών Πληροφοριακών Υποδομών & Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Το τμήμα του υποστηρίζει τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας NIS (NIS Directive). Έχει επίσης αναπτύξει πολλές καλές πρακτικές σε διάφορες περιοχές των κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών (π.χ. τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, αεροπορία, υγεία, τράπεζες, ..).

O Δρ.Ουζούνης διαχειρίζεται τον τομέα του IoT security και της τεχνικής νοημοσύνης στην υπηρεσία των «έξυπνων» υποδομών. Η ομάδα του ανέπτυξε τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για το IoT και πολλές καλές πρακτικές για τα «έξυπνα αυτοκίνητα», το Industry 4.0, τα «έξυπνα» αεροδρόμια και τα «έξυπνη» νοσοκομεία.

Τέλος, ο Δρ. Ουζούνης ανέπτυξε μαζί με όλες τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες τον πρώτο πανευρωπαϊκό μηχανισμό αναφοράς περιστατικών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (άρθρο 13α). Έκτοτε, το τμήμα του έχει δημοσιεύσει αρκετές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα βασικά αίτια των αναφερθέντων περιστατικών που επηρεάζουν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η μονάδα του αναπτύσσει τώρα έναν παρόμοιο μηχανισμό για τους Trust Service Providers στο πλαίσιο του κανονισμού eIDAS (άρθρο 19).

Πριν από τη θέση του στον ENISA, ο Δρ. Ουζούνης εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Connect) και ήταν συνιδρυτής του Κέντρου Αριστείας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο Fraunhofer FOKUS, στο Βερολίνο της Γερμανία.

Κατά την διάρκεια της ερευνητικής του καριέρας συμμετείχε σε περισσότερα από 20 διεθνή ερευνητικά έργα (π.χ. σε 3G/4G, έξυπνα δίκτυα, κυβερνοασφάλεια), εργάστηκε ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συμμετείχε σε πολυάριθμα διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά συνέδρια.

Ο Δρ. Ουζούνης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου και κάτοχος μεταπτυχιακού και διπλώματος από το Πολυτεχνείου Πατρών (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής).

;