Εμμανουήλ Μαρκάκης

Senior Manager, Εταιρική Διακυβέρνηση, KPMG στην Ελλάδα

Ο Εμμανουήλ Μαρκάκης είναι Διευθυντής στην KPMG Ελλάδος, στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με εξειδίκευση στον Τραπεζικό, Χρηματοοικονομικό & Ασφαλιστικό τομέα καθώς, επίσης, στις Τηλεπικοινωνίες, στην Οργάνωση της Παραγωγής και τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου “Master of Engineering”, από το τμήμα “Industrial and Mechanical Engineering” του University of Toronto.

Είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA, CCSA, CRMA) και Διαχειριστής Έργου (PMP). Mέλος του Διεθνούς (IIA) & Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΗΙΙΑ), του Διεθνούς (PMI) & Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων, του Canadian Operation Research Society (CORS) και του ΤΕΕ.

Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στον χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης έργου (15 χρόνια συνολικά με την KPMG).

Στην παρούσα φάση ασχολείται με έργα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης (αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις: AML/CFT, MiFID II/ MiFIR, FATCA, CRS, Άρθρου 404 του νόμου Sarbanes Oxley, κ.λπ.), εσωτερικού ελέγχου (αξιολόγησης της επάρκειας του ΣΕΕ), στρατηγικής και επιχειρησιακής μοντελοποίησης, αναδιοργάνωσης, βελτιστοποίησης επιχειρηματικών λειτουργιών / διαδικασιών, διαχείρισης αλλαγών, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης προγραμμάτων, έργων και συμβάσεων.

 

;