Δρ Γιώργος Ν. Τζογόπουλος

Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ-Διευθυντής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, CIFE (Centre international de formation européenne)