Διονύσης Διαμαντόπουλος

Γενικός Διευθυντής

KPMG

Ο Διονύσης Διαμαντόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής στο Management Consulting της KPMG με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στον τραπεζικό κλάδο. Κατά την διάρκεια της καριέρας του στην KPMG έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα στο τομέα της Πληροφορικής. Ειδικότερα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Ενοποίηση Λειτουργικών και Διαχειριστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε διάφορους τομείς και κλάδους. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής του University of Westminster (Harrow Campus in London) με M.Sc. degree in Business Computing και B.Sc. Multimedia Computing.