Διομήδης Σπινέλλης

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, έχει εργαστεί στη Google ως Senior Software Engineer και έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος πληροφορικής με πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και μεγάλες εταιρίες στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τεχνολογία λογισμικού, στην ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και στις νεφοϋπολογιστικές υποδομές. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και ευρέως μεταφρασμένα βιβλία «Code Reading» και «Code Quality: The Open Source Perspective» καθώς και πάνω από 300 επιστημονικά άρθρα που έχουν λάβει περισσότερες από 7000 ετεροαναφορές. Το βιβλίο του «The Elements of Computing Style: 200+ Tips for Busy Knowledge Workers» περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές για κάθε χρήστη υπολογιστών. Από το 2015 διευθύνει τη σύνταξη του επιστημονικού περιοδικού IEEE Software όπου στο διάστημα 2005–2014 δημοσίευε την τακτική στήλη «Tools of the Trade». Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας σχεδιάζει και υλοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα από το 1988. Εργαλεία και βιβλιοθήκες που έχει υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων Apple macOS και BSD Unix. Κατέχει τον τίτλο του διακεκριμένου μέλους στις οργανώσεις ACM και IEEE.