Γιώργος Ραουνάς

Partner, Head of Public Sector

KPMG στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Ραουνάς είναι συνεταίρος - γενικός διευθυντής της KPMG στην Ελλάδα, επικεφαλής του Δημοσίου Τομέα. Έχει επαγγελματική εμπειρία 37 ετών εκ των οποίων τα 31 στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχει επιβλέψει την εκτέλεση πληθώρας έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, με επικέντρωση στον χρηματοοικονομικό τομέα.

;