Γιώργος Ραουνάς

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης

KPMG στην Ελλάδα

Ο Γιώργος είναι συνεταίρος, επικεφαλής του τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης της KPMG στην Ελλάδα. Έχει την ευθύνη για τους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η εξειδίκευσή του είναι στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, ενώ έχει διευθύνει πληθώρα έργων σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες καθώς και σε πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα όπως Επιχειρηματικά & επιχειρησιακά σχέδια, Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Εταιρική υπευθυνότητα, Διοίκηση έργων, Συστήματα Πληροφορικής. Έχει διοριστεί ως εκκαθαριστής της Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ επίσης είναι επικεφαλής της ομάδας Επιτρόπου (Monitoring Trustee) στην Τράπεζα Πειραιώς.