Αγγελική Χατζησταύρου

Διευθύντρια και επικεφαλής της ομάδας Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων

CPA Law

Η Αγγελική ξεκίνησε συνεργασία με την Εταιρεία το 2019 ως Διευθύντρια και επικεφαλής της ομάδας Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων.
Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς της, με εμπειρία 21 ετών, είναι τραπεζικό, χρηματοδοτήσεις, εμπορικό και αστικό δίκαιο.
Έχει εξειδίκευση στην σύνταξη και διαπραγμάτευση νομικών κειμένων για την ολοκλήρωση περίπλοκων χρηματοδοτήσεων και εξασφαλίσεων. Έχει χειριστεί μεγάλες αναδιαρθρώσεις με την συμμετοχή των ελληνικών συστημικών τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου, των ξενοδοχείων, των ακινήτων, καζίνο κλπ. Έχει εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν άφεση χρέους, κεφαλαιοποίηση χρέους, προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, προπτωχευτικές συμφωνίες και συμφωνίες πώλησης περιουσιακών στοιχείων με συμψηφισμό χρέους (debt to asset). Έχει χειριστεί μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, πιστώσεων και ομολογιών καθώς και τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων,
Η Αγγελική εργάστηκε για 10 έτη ως έμμισθη δικηγόρος στο νομικό τμήμα μίας από τις Ελληνικές συστημικές τράπεζες όπου χειρίστηκε υποθέσεις των διευθύνσεων της Τράπεζας Wholesale Banking, Private Banking και Shipping.
Η Αγγελική έχει επίσης εμπειρία στο ναυτικό δίκαιο και έχει χειριστεί υποθέσεις χορήγησης χρηματοδότησης και σύστασης εξασφαλίσεων για την αγορά ή ναυπήγηση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1997 και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Συνδεθείτε μαζί μου

;