ΧΡΗΜΑ

Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ είναι ένα σύγχρονο επενδυτικό & οικονομικό διμηνιαίο περιοδικό το οποίο εκδίδει η ETHOS MEDIA S.A., καταξιωμένη στο χώρο των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, καθώς και της διοργάνωσης διεθνούς κύρους επιχειρηματικών συνεδρίων που καινοτομούν, ενημερώνουν και δημιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας.

 Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Αύγουστο 1988 ενώ το 1992, επισημοποιήθηκε η μόνιμη συνεργασία του με το περιοδικό EUROMONEY, το μεγαλύτερο περιοδικό για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

 Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, καλύπτει τον τομέα του χρηματιστηρίου και των επενδύσεων, προσφέρει συμπυκνωμένη πληροφόρηση για τις τράπεζες, τις εισηγμένες και τις χρηματιστηριακές, παρέχει εμπεριστατωμένη ερμηνεία και υπεύθυνη διατύπωση εκτιμήσεων και προβλέψεων ιδιαίτερα σε μία τόσο κρίσιμη επενδυτική συγκυρία.

 Με πλήθος αφιερωμάτων και ειδικών θεμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ύλης του, προσφέρει ουσιαστική γνώση για όλους τους τομείς της οικονομίας.

 Τον κύκλο της ενημέρωσης, συμπληρώνουν επάξια οι δύο έξτρα ετήσιες εκδόσεις, το «GREEK EXPORTS GUIDE» αφιερωμένο στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και το «GREEK HOSPITALITY GUIDE που καλύπτει θέματα για την τουριστική αγορά και τη βιομηχανία του συνεδριακού τουρισμού.

 Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με κριτική ματιά, άποψη και σε βάθος ανάλυση, παράγει προστιθέμενη αξία στους αναγνώστες και αποτελεί «πυξίδα» για τους επενδυτές, που έχουν στα χέρια τους ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την κατανόηση τόσο του οικονομικού περιβάλλοντος όσο και των τάσεων που εκδηλώνονται ή διαφαίνονται και επηρεάζουν τις επενδύσεις.

 Το περιοδικό κυκλοφορεί ταυτόχρονα και ψηφιακά και αποστέλλεται μέσω e-mail σε πάνω από 12.000 συνδρομητές.

 Απευθύνεται σε Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές  Επιχειρήσεων, Χρηματιστές, Τραπεζικά Στελέχη, Οικονομολόγους, Αναλυτές, Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, Dealers, Δημοσιογράφους, Ιδιοκτήτες Εταιριών, Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εργαζόμενους σε Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις

 Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συντελεστές του περιοδικού ΧΡΗΜΑ αποτελούν εγγύηση και προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό ποιοτική και έγκυρη ενημέρωση για κάθε λεπτομέρεια της δύσκολης σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.  

Contact

;