Γιώργος Κωτσάκης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής

Τράπεζα Πειραιώς

Ο κύριος Κωτσάκης έχει εκτενή εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα του τραπεζικού τομέα. Ξεκίνησε σαν στέλεχος της Xiosbank το 1991, αρχικά σαν Senior Developer και Analyst και αργότερα σαν IT Development Manager. Έχοντας άριστη γνώση πολλών νέων τεχνολογιών, ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πληθώρας συστημάτων που αφορούν όλο τον τραπεζικό τομέα, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα συστήματα CRM, δανειακά συστήματα, internet banking suites, data-warehouses, συστήματα πληρωμών κ.α. Ξεκίνησε να εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς το 1999, αρχικά σαν Δ/ντής Ανάπτυξης Συστημάτων και στη συνέχεια στη θέση του Διευθυντή της Δ/νσης Πληροφορικής. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Πληροφορικής ABC Professional Services και Exodus S.A. Ο κύριος Κωτσάκης διαθέτει εκτενή εμπειρία στη συγχώνευση τραπεζών, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη συγχώνευση 7 Τραπεζών στην ενιαία Τράπεζα Πειραιώς, έργο με εξαιρετική συνολικά επιτυχία, ολοκληρωμένο μόνο μέσα σε 1,5 έτος. Σήμερα είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Τεχνολογίας Ομίλου, με ευθύνη για τα Transactional Banking Συστήματα του Ομίλου, που περιλαμβάνουν τις περιοχές Πληρωμών, Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Κίνησης Κεφαλαίων, Καταθετικών και Επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, Πελατοκεντρικών συστημάτων & CRM, Business Intelligence, ATMs, Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες, Συστήματα Ταμείου, κ.α. Επιπλέον εποπτεύει το Innovation & Research Center του Ομίλου. Ο κύριος Κωτσάκης σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.