Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Δικηγόρος, Privacy and Data Protection Expert, Ειδικός Επιστήμονας

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Έχει, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής, ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας, και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Επιπλέον έχει συμμετάσχει –ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος ομιλητής– σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οριστεί από την ΑΠΔΠΧ ως εθνικός εκπρόσωπος στην Association Francophone des Autorités de protection de données à caractère personnel (AFAPDP) και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union). Έχει συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου). Ο κύριος Ζωγραφόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman), έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ). Η ακαδημαϊκή του έρευνα και οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και ξένα νομικά έντυπα καλύπτουν, ιδίως, τους τομείς του συγκριτικού εργατικού δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (προϋποθέσεις επεξεργασίας, επεξεργασίας εργασιακών, τραπεζικών, φορολογικών και οικονομικών δεδομένων, δεδομένων υγείας, ehealth, SOX, whistleblowing, profiling, επεξεργασία δεδομένων από τον Τύπο).