Κωνσταντίνος Κώνσταντος

Manager, Strategy & Operations, KPMG στην Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Κώνσταντος είναι Υποδιευθυντής στην KPMG Ελλάδος, στο Συμβουλευτικό Τμήμα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα του Management Consulting. Ειδικεύεται στην επίτευξη στρατηγικών, τακτικών και στόχων εταιρικού μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας προηγμένα μοντέλα στατιστικής ανάλυσης.

Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος διατμηματικού μεταπτυχιακού τίτλου στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» προσφερόμενο από τα τμήματα Πληροφορικής του Ο.Π.Α. και Μαθηματικών και Οικονομικής Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α. Τέλος, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» από το Ο.Π.Α.

Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PMP certified) από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων (PMI) και κατέχει πιστοποιήσεις από διαδικτυακά σεμινάρια σε «People Analytics» από το Wharton Business School, «Statistical Learning» από το Stanford University και «On-line Marketing» από τον φορέα Simplilearn.

Έχει επαγγελματική εμπειρία 10 ετών στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προηγμένης στατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης έργων σε συμβουλευτικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Στην παρούσα φάση ασχολείται με έργα που εστιάζουν στην επίλυση οργανωτικών και εμπορικών προβλημάτων αξιοποιώντας τη μηχανική μάθηση και την στατιστική. Εκπονεί έργα σχετικά με τη βέλτιστη στόχευση πελατών, την επιτυχή διατήρησή τους, την αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας μέσω της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας όπως και έργα σχετικά με την ανίχνευση εταιρικής απάτης.