Δημήτρης Πατσός

Πρόεδρος, (ISC)2 Hellenic Chapter

Ο Δρ. Δημήτριος Πατσός έχει 20ετή διεθνή εμπειρία στη διαχείριση ρίσκου και την ασφάλεια πληροφοριών, έχοντας συμμετέχει και διοικήσει σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του (ISC)2 που προωθεί τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ασφάλεια πληροφοριών. Εργάζεται σαν Chief Technology Officer σε μεγάλη εταιρεία cyber security.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Royal Holloway University of London -αντίστοιχα- και πτυχιούχος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει βραβευτεί από την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ είναι κάτοχος πολλαπλών επαγγελματικών πιστοποιήσεων, μεταξύ άλλων και της CISSP από το (ISC)2