Βαγγέλης Μόρφης

Marketing & Operations Director

Microsoft Greece, Cyprus & Malta

O Βαγγέλης Μόρφης είναι Διευθυντής Marketing & Operations για την Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Ο Βαγγέλης Μόρφης εντάχθηκε στην ομάδα της Microsoft το 2013. Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εξάλειψη του περιττού κόστους μέσω της χρήσης τεχνολογιών cloud. Έχει επίσης εργαστεί για την Dell Computers, Sara Lee και PWC. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών .