Οικογενειακές επιχειρήσεις… στον αστερισμό των Millennials και του Digital Disruption

O John Davis δίνει απαντήσεις στα πιο επίκαιρα θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης οικογενειακών επιχειρήσεων

Οικογενειακές επιχειρήσεις… στον αστερισμό των Millennials και του Digital Disruption

O John Davis Κεντρικός Ομιλητής στο 5o Family Business Forum της KPMG Greece δίνει απαντήσεις στα πιο επίκαιρα θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης οικογενειακών επιχειρήσεων

Ερευνώντας τους λόγους που καθιστούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις διαχρονικά επιτυχημένες, ο John Davis κάνει συχνά τη διάκριση ανάμεσα στο “Operator’s Mindset” και στο “Owner’s Mindset”. Σύμφωνα τον διάσημο καθηγητή του MIT, οι οικογενειακές επιχειρήσεις σημειώνουν θεαματικά καλές επιδόσεις στο πρώτο, καθώς εμμένουν στην ποιότητα, καινοτομούν μέσω σταδιακών αλλαγών και επιδόσεων, ενώ έχουν πολύ καλή θεώρηση των τάσεων της αγοράς. Ωστόσο, η επιτυχία στην εποχή του digital disruption απαιτεί από τις οικογενειακές επιχειρήσεις να «σκέφτονται ως ιδιοκτήτες», περισσότερο απ’ όσο ποτέ, κάτι το οποίο προϋποθέτει την αναμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής της επιχείρησης, αλλά και την προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών στον οργανισμό.

«Το Owner’s Mindset βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η οικογενειακή επιχείρηση και ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτή, καθώς ευαγγελίζεται μια πιο ‘αποστασιοποιημένη’ θεώρηση της επιχείρησης. Οι οργανισμοί που συνδυάζουν το Owner’s Mindset με διάθεση πειραματισμού και βούληση να μάθουν από άλλες επιχειρήσεις είναι καλά θωρακισμένες για την εποχή του disruption. Το Owner’s Mindest συνδυάζει τρεις διαστάσεις: το εξωτερικό περιβάλλον και τα disruption σε αυτό, την πραγματικότητα εντός της επιχείρησης και τους μακροπρόθεσμους στόχους του ιδιοκτήτη για την επιχείρηση και την περιουσία του. Τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων που ‘κατέχουν’ το Owner’s Mindset μπορούν να εκμεταλλευθούν γρήγορα τις ευκαιρίες που θα αναδυθούν στο νέο περιβάλλον.

-Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων που μπορούν να τους δώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις φημίζονται για την προσοχή που δίνουν στις αξίες τους, στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά βοηθούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να πειραματισθούν και να είναι agile, στην εποχή του disruption.

Σημαντική παράμετρος είναι η αξιοποίηση των ταλέντων της «επόμενης γενιάς», ένα πεδίο στο οποίο οι οικογενειακές επιχειρήσεις αριστεύουν. Οι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία “NextGeners” μπορούν να ανοίξουν τους ορίζοντες της οικογενειακής επιχείρησης και να προσδώσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

-Σε μεγάλο βαθμό, οι σημερινοί NextGeners ανήκουν στη γενιά των MIllenials. Τι σημαίνει αυτό για τις διαδικασίες διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις;

Το Cambridge Institute for Family Enterprise θα δημοσιεύσει σύντομα τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε 47 χώρες σχετικά με τη θέση των Millenials στις επιχειρηματικές οικογένειες. Μέχρι στιγμής, έχουμε διαπιστώσει ότι οι Millenials των επιχειρηματικών οικογενειών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καριέρα τους και έχουν ‘λογικές’ προσδοκίες από την ένταξή τους στην οικογενειακή επιχείρηση. Ένα σημαντικό ποσοστό των Millenials επιθυμεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση και έχει τις δικές του απόψεις σχετικά με την ανάπτυξή της. Ωστόσο, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των Millenials που επιθυμούν να διαπρέψουν ως επιχειρηματίες. Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να ενθαρρύνει τους ‘διαδόχους’ να ιδρύσουν μια δική τους εταιρεία, υπό την ‘ομπρέλα’ της οικογενειακής επιχείρησης, και έτσι να αφήσουν με τη σειρά τους το δικό τους στίγμα για τις επόμενες γενεές.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των Millenials είναι η επιθυμία τους για συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η συνεχής εξέλιξη, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη. Εντούτοις, η προσωπική μου ανησυχία αφορά στο κατά πόσο οι Millenials έχουν την υπομονή να περάσουν μέσα από το πιο «αργό» μονοπάτι εξέλιξης, που είναι συνήθως ο κανόνας στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε γενικές γραμμές, απαιτείται η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στις γενεές, προς όφελος της οικογενειακής επιχείρησης.

 

 

 

Connect with us